MMIPO

Shop
Misericórdia do Porto salt cellar
photo

Salt cellar with the Santa Casa da Misericórdia do Porto coat of arms.
Stoneware
Manufacturer: Oficina Real
Weight: 129g


Price 25€